1996


1996. gada atbalstītie projekti ($40,000, no tiem $8,000 sēklas naudai)
1996-02-01

  • Sēklas nauda Dacei Aperānei Otrās starptautiskās mūzikas nometnes jauniem mūziķiem atbalstam ($750)
  • Sēklas nauda Andai Šildei, atbalsts projektam ATELPA - aktīva atpūtas nedēļa sievietēm ($1,500)
  • Sēklas nauda Andrejam Jansonam mūzikālā uzveduma Laimes reibonis sagatavošanai ($2,000)
  • Sēklas nauda Latvijas Valsts AIDS centram zinātniskās literatūras iegādei par AIDS tēmatu ($180)
  • Sēklas nauda Prof. Zaigai Priedei Kalniņai grāmatas Žēlsirdīgās māsas prakse pamatota teorijā izdošanai ($1,500)
  • Sēklas nauda Bitītei Bluķis-Vinklerei Arda Vinklera darba pārsūtīšanai uz Latviju ($2,070)
  • Piešķīrums Dr. Gundegai Michelei archīva izveidošanai pie Okupācijas muzeja Rīgā ($10,000)
  • Piešķīrums LF padomes projektam Stipendijas Latvijas nākotnei ($10,000)
  • Piešķīrums Dr. Maijai Hinkle projektam Dzīvesstāsti Latvijā - mutvārdu vēstures vākšanas ekspedīcijas Latvijas laukos 1997. un 1998. gadu vasarās ($7,100)
  • Piešķīrums Dr. Imantam Freibergam Dainu skapja manuskriptu saglabāšanai ($4,900)