1990


1990. gada atbalstītie projekti ($71950)
1990-10-13

 

 • Sēklas nauda Latvija fotogrāfu darbu izstādes Eiropa un Ziemeļamerikā ($1500)
 • Sēklas nauda Sirakūzu LKF atbalstu grupai tautas tērpu atjaunošanai ($1000)
 • Sēklas nauda Latvijas medmāsu apmācīšanas materiālu sagatavošanai ($500)
 • Sēklas nauda koncerta „Latviešu mūziķi no četrām zemēm” atbalstam ($500)
 • Sēklas nauda Latvijas Zinātņu savienības piedalīšanās IAESTE konferencē ($1500)
 • Sēklas nauda „Jāņa Siliņa monogrāfijas” sagatavošanai iespiešanai ($500)
 • Sēklas nauda skolotāju semināru sarīkošanai Garezerā 1991.g. vasarā ($2450)
 • Papīru iegādei mācību grāmatām Latvijā ($5000)
 • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas kataloga sagatavošanai I ($5500)
 • Minsteres ģimnāzijas bibliotēkas kataloga sagatavošanai (($5000)
 • Kursas vasaras vidusskolas Latvijas skolnieku apmaiņas projektam ($12000)
 • Laikraksta „Laiks” indeksēšanai ($3000)
 • Māras Zālītes turneju Ziemeļamerikā un datoru datu apstrādei Rīgā ($4000)
 • Latvijas bibliotēku apzināšana un žurnālu „Jaunā Gaita” nosūtīšana šīm bibliotēkām ($3000)
 • Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas „Trejādas saules” izdošanai ($2500)
 • Speciāls projekts „Stipendijas Latvijas nākotnei”($13000)
 • „Vieglais ceļš uz angļu valodu” izdošana Latvijā un audio kasetes sagatavošana ($11000)