1988


1988. gada atbalstītie projekti ($43750)
1988-10-13

 

  • Sēklas nauda pareizas rakstīšanas rokas grāmatas „Turi pa rokai un iemet aci” izdošanai ($750)
  • Sēklas nauda Augusta Annusa monogrāfijas sagatavošanas priekšdarbiem ($1000) (kavējas/slēgts 1991.g.)
  • Sēklas nauda Latviešu jaunatnes orķestra koncertturnejas priekšdarbiem ($3000)
  • Sēklas nauda Vairas Vīķes-Freibergas grāmatas „Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs” izplatīšanai ($3000)
  • Skandinieku turneja par Ziemeļameriku atbalstam ($13000)
  • Grāmatas „Vadlīnijas pilna laika bērnu dārza izveidošanai un mācīšanai” izdošanai ($1500)
  • Datoru iegādei Garezera, Kursas un Beverīnas vasaras vidusskolām ($12000)
  • Individualizētu studiju centru, valodas laboratorijas un bibliotēkas ierīkošanai Abrenē ($4700) (netika realizēts/slēgts 1991.g.)
  • Jāņa Riekstiņa Latviešu studiju centra bibliotēkas reto materiālu krātuvei II ($4500)