1983


1983. gada atbalstītie projekti ($37000)
1983-10-13

 

  • Sēklas nauda Somijas nacionālajam muzejam latviešu tautas tērpu un citu materiālu fotografēšanai (($1000)
  • Sēklas nauda latviešu valodas pamat- un paplašinātā vārdu krājuma projekta izstrādāšanai ($1000)
  • Sēklas nauda Helsinki universitātes bibliotēkai latviešu publikāciju restaurācijas un mikrofilmēšanas vajadzībā ($2000) (piešķīrums seko)
  • Sēklas nauda Helsinku universitātes bibliotēkas projekta priekšdarbiem ($1000) (piešķīrums seko)
  • Sakārtot, restaurēt un mikrofilmēt Helsinku bibliotēkas plašo latviešu periodikas krājumu ($15000)
  • Saules jostas tautas deju ansamblim uzveduma „Mārpuķīte” sagatavošanai 1984. gadam ($10000)
  • Televīzijas filmas „In Search of Freedom-Nebraskans from Latvia” izgatavošanai ($5000)
  • „Mazputniņa” pasūtinātāju skaitu pacelšanai II ($2000)