Padomes un revīzijas kandidāti


Padomes kandidāti (uz trim gadiem) 


Andra St. Ivanyi.  Andras māte ir latviete, bet tēvs ir ungārs. Viņa uzauga Sauda Arābijā kopā ar brāli un māsu, vēlāk mācījās Garezerā un Minsterē, beidza Emma Willard School Ņujorkas štatā un ieguva bakalaura grādu Komunikācijās no Hjustonas Universitātes. Viņa dzīvo Losandželosā kopš 1994. g., kur nodarbojas ar rakstniecību, teātra režiju un kinofilmu scenāriju analīzi. Ir iestudējusi vairākas lugas Losandželosā, Garezerā un dziesmu svētkos Venturā un Milvokos, ieskaitot pašas sacerētās lugas “Hotel Paradiso” un “Vasaras balva.”  Andra 2006. gada vasarā bijia režisore Andreja Jansona/Annas Brigaderes dziesmu spēlei “Sprīdītis” iekļaujot visu Garezera saimi, un 2010. g. G-45 jubilejas Lielkoncertam. Andra ir saņēmusi apbalvojumus no Goppera Fonda (2003. g.), PBLA (2006. g.) un ALA (2007. g. un 2010. g.) par darbu teātra laukā. Viņa arī ir valsts sertifecēta Neatliekamās medicīniskās tehniķe (EMT) un veicina kucēnu adopciju būdama “audžumāte” vietējā Vācu aitu sugas suņu glābšanas organizācijā. Andra  dzīvo Losandželosā ar savu dzīves draugu, mūziķi Paulu Berkoldu, kurš ir mācībspēks CalArts, un viņu trim bērniem.

Valda Grinberga ir beigusi Bostonas Latviešu skolu, absolvējusi Beverīnas vasaras vidusskolu un apmeklējusi Minsteres Latviešu ğimnāziju. Valdai ir mağistra grāds izglītībā (M.Ed.) un vina ir pasniegusi veselības izglītību Latvijas Universitātes pedagoğijas fakultātē. No 2001. gada strādā Bostonas Latviešu skolā, ir bijusi ğeogrāfijas skolotāja un patreiz strādā skolas padomes priekšsēdes amatā, kā arī par 7. klases audzinātāju. No 2007. lidz 2012. gadam, Valda strādāja par Katskiļu bērnu nometnes Īkšķīšu vadītāju. Kopš 2006. gada vada Sniegaines ziemas nometni. Valda piedalās Bostonas latviešu korī un vada Bostonas Stipendijas fondu. No 1999. gada, Valda strādā nevalstiskajā organizācijā Education Development Center kas īsteno projektus izglītības un veselības attīstībā un veicināšanā gan ASV gan pasaules mērogā. Kopš 2005. gada, Valda strādā par projektu koordinatori narkotikas novēršanas projektos.  Valda ir saņēmusi atzinību no PBLA par nozīmīgu devumu latviešu jaunatnes izglītības un audzināšanas laukā un no Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas par nozīmīgu ieguldījumu latviskās izglītības veicināšanā diasporā. Valda Grinberga dzīvo Bostonā, ir precējusies ar mākslinieku Gintu Grinbergu un audzina trīs meitas.

 

Revīzijas komisijas kandidāti (uz vienu gadu)


Rūdis Bērziņš - Esmu Rūdis Bērziņš. Ar savu ģimeni dzīvoju Pensilvānijā, Doylestown pilsētas tuvumā. Universitātē mācījos polītiku, bet pašlaik nodarbojos ar paša uzņēmumiem. Mans uzņēmums pārdod firmu, kā arī privātpersonu dzīvības, veselības un citu apdrošināšanas veidus. Brīvlaikā mācos Holistic Health un ieguvu jogas instruktora apliecību. Ģimenē ir četri bērni un visi ir audzināti ar tuvām saistībām latvietībā.
 
 

Laura Ramanis - Sakarā ar savu darbu, ir dzīvojusi vairākos latviešu centros ASV un brīvdienās pavadījusi daudz vasaru Gaŗezerā. Uzaugusi Indianapolē, mācījusies vietēja latviešu skolā, dejojusi tautas dejas, pabeigusi Gaŗezera Vasaras Vidusskolu, strādājusi divas vasaras Gaŗezerā un ieguvusi bakalaura grādu (B.S. Marketing) Indiānas Universitātē. Iesāka darba gaitas Losandželosā, tad pārcēlās uz Čikāgu, un abās pilsētās piedalījās tautas deju kopās. Pārcēlās un Indianapoli, tad Cincinati, vadot vietējos birojus konsultācijas firmai Mercer un tajā laikā sāka mācīt latviešu skolā. Tad kļuva par vadītāju Mercer Mineapoles birojā, strādāju kā skolotāja latviešu skolā, kā arī pieņēma Latvijas Goda Konsula amatu Minesotas štatā. Savā termiņā, sarunāja Latvijas vēstnieka satikšanos ar uzņēmējiem Minesotā, un vadīja Latvijas valsts vēlešanu iecirkni Mineapolē. Ar firmu pārcēlās uz Bostonu, lai vadītu Jaunanglijas reģionu. Tur strādāja par skolotāju latviešu skolā, aktīvi piedalījās vietējos latviešu pasākumos, un iepazinās ar skaisto Katskiļu nometni austrumkrastā. Pirms pāris gadiem ieradās Sanfrancisko.  Patreiz strādā kā Chief Operating Officer firmā Newport Group, kas nodarbojas ar pensiju fondu administrāciju.

Anita Grīviņa absolvējusi Rietummičiganas universitātes grāmatvedības fakultāti, BBA (1991).  Nostrādājusi 15 gadus grāmatvedības firmā Plante & Moran, kur revidēja veselības aprūpes iestāžu grāmatas.  2008.g. pieņēma Finanšu direktores amatu  Pokagon Band of Potawatomi Indians valdībā. Patreiz uzrauga gan Pokagon valdības finanses, gan arī ir iesaistīta viņu Four Winds Casino Resort darbībā.  Ir bijusi Garezera kasiere un prezidente apmēram 15 gadus un arī palīdzējusi Kalamazū Latviešu skolā kā valodas skolotāja.  Anita jau 24 gadus ir precējusies ar Raimondu Grīviņu - abi iepazinās Garezerā, kuru absolvēja  1985. gadā.  Viņiem ir divi dēli - Markus, 18 g.v. (GVV 2016) un Lūkas, 15 g.v. (GVV 2018).